LAVS Stakeholdersoverleg 12-02-2021

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Online overleg
Doelgroep

Alle stakeholders die aangesloten zijn bij het LAVS zoals de asbestbedrijven, opdrachtgevers, toezichthouders, SZW en IenW.

Omschrijving

Op vrijdag 12 februari 2021 organiseert Rijkswaterstaat het LAVS Stakeholdersoverleg. In dit overleg vindt de strategische afstemming over het LAVS plaats met vertegenwoordigers van verschillende gebruikersgroepen.

Meer informatie

Dit overleg is onderdeel van de governancestructuur. Deze structuur is ontwikkeld om gebruikers van het LAVS beter te betrekken bij de ontwikkeling van het LAVS. Binnen deze structuur kan door gebruikers informatie worden uitgewisseld en meningen en ideeën op strategisch en operationeel niveau worden gedeeld. De governancestructuur zorgt voor transparantie over het LAVS.

Aanmelden

Dit is een besloten bijeenkomst. Wilt u toch deelnemen? Neemt u dan contact op via asbestvolgsysteem@rws.nl.