Nationale Asbest Conferentie

Datum
t/m Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot 18:00
Locatie
Bouw & Infra Park Harderwijk
Doelgroep

Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu coördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants.

Werkzaam bij
Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties, sloopasbestverwijdering- en sorteerbedrijven, inventarisatiebureau’s, certiciferings-instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, adviesorganisaties, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Omschrijving

De discussie over de gezondheidsrisico’s, het gebrek aan arbeidscapaciteit, de (on)mogelijkheden van financieringsconstructies en de strenge eisen aan veiligheid zorgen dat ook u voor een uitdaging staat.
Tijdens de 17e Nationale Asbest Conferentie ontdekt u met dé experts oplossingsgerichte ideeën voor uw project!

Meer informatie