Opdrachtgevers-stuurgroep overleg 25-11-2021

Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:00 tot
Locatie
Online overleg
Doelgroep

Het opdrachtgevers-stuurgroep overleg is bedoeld voor leden van de stuurgroep LAVS en opdrachtgever LAVS, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Inspectie SZW.

Omschrijving

Het opdrachtgevers-stuurgroep overleg richt zich op de strategische visie over het LAVS (inhoud en beheer) en doet dat door:

  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid en aansturing.
  • Vaststellen opdracht aan Rijkswaterstaat en verantwoording door Rijkswaterstaat.
  • Betrokkenheid en besluitvorming strategische keuzes en projecten.
  • Anticiperen op ontwikkelingen in regelgeving of beleid.
  • Draagvlak LAVS.

Dit overleg vindt 4 keer per jaar plaats.

Meer informatie

Dit overleg is onderdeel van de Governancestructuur. Deze structuur is ontwikkeld om gebruikers van het LAVS beter te betrekken bij de ontwikkeling van het LAVS. Binnen deze structuur kan door gebruikers informatie worden uitgewisseld en meningen en ideeën op strategisch en operationeel niveau worden gedeeld. De Governancestructuur zorgt voor transparantie over het LAVS.

Aanmelden

Dit is een besloten bijeenkomst.