Gebruikersoverleggen LAVS

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is doorlopend in ontwikkeling. Om het huidige systeem te verbeteren zijn de ervaringen en wensen van gebruikers in een eerste reeks overleggen geïnventariseerd.

Recent zijn er drie gebruikersoverleggen geweest met gebruikers en de beheerder van het systeem (Rijkswaterstaat). Doel van de overleggen was om te bespreken of het LAVS aansluit bij de dagelijkse praktijk van gebruikers.

Rijkswaterstaat heeft afzonderlijk overlegd met toezichthouders, softwareleveranciers en afgevaardigden van de branches in drie aparte overleggen. Er zijn gezamenlijk knelpunten gesignaleerd en gebruikerswensen verzameld. Deze wensen en verbeterpunten worden samengevat in een geprioriteerde lijst. De lijst wordt op dit moment opgesteld en publicatie volgt op korte termijn. De gebruikersoverleggen zullen periodiek worden voorgezet.