Ondergrens van 35 vierkante meter bij dakensubsidie vervallen

In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli  2017 staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen te vervallen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan voorwaarden worden voldaan. Door het vervallen van de voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd

Wij streven er naar om alle wetteksten op de website van InfoMil zo spoedig mogelijk aan te passen.