Terugkoppeling onderhoud LAVS

In het weekend van 8-10 december is het LAVS gemigreerd naar een nieuw datacenter.

De omgeving waarin het LAVS samen met andere applicaties werd gehost, is gewijzigd. Het doel was onder andere om de problemen op te lossen die gebruikers van het LAVS de afgelopen periode hebben ondervonden. Deze problemen hadden betrekking op de bereikbaarheid en performance van het systeem.

Wij kunnen inmiddels concluderen dat de migratie goed is verlopen. De bereikbaarheidsproblemen van het LAVS zijn dan ook opgelost. Bovendien is de performance van het systeem verbeterd.

In de nasleep van de migratie hebben we helaas last gehad van twee storingen, namelijk problemen bij het wijzigen van startmeldingen en de OLO-LAVS koppeling. Ook deze problemen zijn inmiddels verholpen.