Werkwijze toevoegen inlegvel per 1 januari 2017

Er veranderen een aantal zaken in het werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Dit komt door de inwerkingtreding van het nieuwe Certificatieschema per 1 januari 2017.

Bij saneringen moeten vanaf 2 januari 2017 de juiste asbestinventarisatierapporten gebruikt worden. Deze rapporten moeten voldoen aan de bepalingen uit bijlage XIIIa van de Arbeidsomstandighedenregeling. 'Oudere' rapporten kunnen aan de nieuwe wettelijke bepalingen voldoen door een aanvulling met een 'inlegvel'. Op de website van de Stichting Ascert staat waar het inlegvel en het asbestinventarisatierapport aan moet voldoen.

Lees hoe u een inlegvel toevoegt en de risicoklasse van een bron aanpast in het LAVS via ' Toevoegen inlegvel en ...... (pdf, 44 kB)'.