Gebruik ISZW-portal alleen voor risicoklasse 1

Sinds maart 2017 is het voor saneerders verplicht om de asbestwerkzaamheden via het LAVS te melden. Het blijkt dat sommige saneerders nog steeds al hun meldingen via het ISZW- portal melden bij het verwijderden van asbest van risicoklasse 2 en 2A bronnen.

Het ISZW-portal is alleen bedoeld voor het melden van risicoklasse 1 bronnen. In dit portal kunnen ook niet gecertificeerde bedrijven en particulieren meldingen doen.

Risicoklasse 2 of 2A

Heeft een verwijderopdracht risicoklasse 2 of 2A? Dan moeten deze bronnen via het LAVS gemeld worden. Alleen gecertificeerd bedrijven hebben toegang tot het LAVS.

Het komt voor dat het melden via het LAVS niet goed gaat, in zulke gevallen (na overleg met de LAVS Helpdesk) kan er alsnog uitgeweken worden naar het ISZW-portal.