Voorkom extra werk: gebruik koppeling OLO-LAVS

Voordat u start met het saneren van asbest moet u een sloopmelding doen in het Omgevingsloket online (OLO). Om het voor u makkelijk te maken is er een koppeling tussen het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) en het OLO gemaakt. Die zorgt ervoor dat OLO benodigde informatie uit het LAVS ophaalt.

Hoe werkt het?

Door gebruik te maken van de OLO-LAVS koppeling worden gegevens uit het LAVS geïmporteerd naar OLO en voor u ingevuld in de sloopmelding. U hoeft op deze manier nog maar een beperkt aantal gegevens toe te voegen.

In het LAVS wordt in een project een verwijderopdracht opgevoerd. Dit verwijdernummer (bijvoorbeeld: VERWIJDER-0123456) moet u invullen in het OLO via de extra optie ‘LAVS-melding’. OLO haalt de informatie voor de sloopmelding vervolgens uit het LAVS. Daarna kunt u de melding indienen. Een kopie van de melding aan het bevoegd gezag wordt daarnaast nog in het LAVS opgeslagen.

Op de InfoMil pagina: 'Koppeling Omgevingsloket online en Landelijk Asbestvolgsysteem' leest u meer over de werking van de OLO-LAVS koppeling.