Voorzorgsmaatregel start- en/of einddatum sanering

Op 9 augustus heeft Rijkswaterstaat (RWS) een voorzorgsmaatregel uitgevoerd om problemen bij het wijzigen van de start- en einddatum van saneringswerkzaamheden te voorkomen. Deze maatregel is op alle projecten waar de datum van start- en/of einddatum in het LAVS afweek ten opzichte van het ISZW-portal toegepast.

De Inspectie SZW en RWS hebben ervoor gekozen een herstelscript uit te voeren op projecten die ook in het ISZW-portal zijn gemeld. Het herstelscript heeft ervoor gezorgd dat de datums van alle projecten in het LAVS zijn aangepast zoals ze in het ISZW-portal zijn gemeld. Dit herstelscript is in de beheerrelease van donderdag 9 augustus 2018 meegenomen.

Wat is er gewijzigd?

RWS heeft de projecten waarvan de datum afweek ten opzichte van het ISZW-portal met status 'VERSTUURD' op status 'INGETROKKEN' gezet. En ook een nieuwe melding aangemaakt met correcte begin- en einddatum (ISZW referentie) en meldingsnummer (Zie figuur hieronder).

Knipsel

Van deze wijziging is geen e-mailbericht verstuurd. De bedrijven bij wie meldingen zijn 'gerepareerd' zijn hierover door de Helpdesk van het Landelijk Asbestvolgsysteem rechtstreeks geïnformeerd.