Wijzigingen in uw eHerkenning?

Als er wijzigingen in uw eHerkenning zijn, kan dit gevolgen hebben voor het werken met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Uw eHerkenning is namelijk gekoppeld aan uw Kamer van Koophandel nummer. Omdat uw KvK-nummer weer gekoppeld is aan uw certificaat, uitgegeven door Ascert (bij gecertificeerde bedrijven), kan dat problemen geven.

Houdt bij het wijzigen van uw eHerkenning met de volgende punten rekening:

  • Vraag op precies dezelfde wijze eHerkenning aan voor elke medewerker. Bij voorkeur bij dezelfde eHerkenningsprovider, met hetzelfde KvK-nummer en vestigingsnummer. Doet u dat niet, dan zijn er in het LAVS verschillende registraties van dezelfde organisatie geregistreerd wat voor verwarring kan leiden. De verschillende registraties kunnen bijvoorbeeld niet de gegevens van elkaar zien.
  • Een fusie tussen 2 of meer bedrijven kan gevolgen hebben voor het KvK- nummer en dús voor eHerkenning. Uw projecten in het LAVS moeten dan waarschijnlijk door de helpdesk LAVS overgezet worden. Dit moet u wel tijdig aan de helpdesk melden. Het overzetten van projecten naar de nieuwe organisatie heeft gemiddeld een doorlooptijd van 1 week.
  • Als er ooit in het verleden is ingelogd in het LAVS en de eHerkenningsaccount is verlopen moet deze opnieuw worden geactiveerd. Dit heeft mogelijk gevolgen. Als het niet bekend is onder welk account destijds is ingelogd, dan kan het zijn dat uw bedrijf meerdere keren voorkomt in het LAVS. Dit kunt u laten controleren door de helpdesk LAVS.
  • Als een medewerker 2 verschillende eHerkenningaccounts heeft, staat hij 2 keer in het LAVS en kan dit mogelijk de oorzaak zijn waardoor hij slechts een deel van de projecten ziet. Via de helpdesk LAVS kan één account desgewenst op non-actief worden gezet.

Autorisatie LAVS

Bij gecertificeerde bedrijven wordt het KvK-nummer eerst gecontroleerd bij Ascert door Rijkswaterstaat voordat zij worden geautoriseerd als inventariseerder of saneerder in het LAVS.

Heeft u vragen over eHerkenning met betrekking tot het LAVS dan kunt u die stellen via het vragenformulier op lavsinfo.nl.