Archiveren van projecten op verzoek van andere partijen dan de projecteigenaar

De helpdesk LAVS krijgt de laatste tijd steeds vaker vragen om de projectenlijst van gebruikers op te schonen.

Er wordt dan gevraagd om projecten te archiveren waarvan de vraagsteller niet de projecteigenaar is. Wij kunnen deze vragen alleen inwilligen wanneer er een bijzondere en dringende reden is. Bijvoorbeeld bij faillissement van de projecteigenaar. In alle andere gevallen kan alleen de projecteigenaar hierom vragen als deze de archiveringsactie niet kan doen.

Momenteel wordt onderzocht of er in de toekomst een algehele opschoonactie kan plaatsvinden.