Besluit tot wijziging van het asbestverwijderingsbesluit 2005 en het bouwbesluit 2012

Op 1 juli 2019 treedt het Besluit tot wijziging van het asbestverwijderingsbesluit 2005 en het bouwbesluit 2012 in werking. Eén van de wijzigingen betreft de toegang voor toezichthouders van omgevingsdiensten en bevoegd gezag in het LAVS.

Voorheen konden toezichthouders alleen projecten in het LAVS in hun toezichtsgebied inkijken vanaf het moment dat er een verwijderopdracht in het LAVS verstrekt werd. Door de wijziging kunnen toezichthouders de landelijke gegevens in het LAVS al inzien op het moment dat er een inventarisatieopdracht is verstrekt in het LAVS.

Staatsblad

De volledige tekst van de AMvB kunt u lezen  in het Staatsblad 2019, artikel 155. (pdf, 185 kB)