Extra informatie in mails afkomstig van LAVS

In de statusmails van het LAVS is informatie toegevoegd. De statusmails geven informatie over opdrachten tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers.

In de statusmails staat:

  • wat voor soort opdracht het betreft
  • wat de locatie van werkzaamheden is en
  • andere informatie.

Onderwerp en inhoud mail

Naar aanleiding van gebruikerswensen is informatie toegevoegd aan het onderwerp en de inhoud van de mails.

Bij het onderwerp van de mails zijn de velden opdrachttype en projectnummer toegevoegd.

Voorbeeld onderwerp (met in dikgedrukt de aanpassingen):

Een door u verstrekte Inventarisatieopdracht met projectnummer LAVS-ASBEST-0123456 is opgeleverd voor de locatie Lange Kleiweg 34, 2288GK, Rijswijk (bovenwoning)

Bij de inhoud van de mails zijn de velden opdrachttype, project- en opdrachtnummer toegevoegd.

Voorbeeld mail (enkelvoudig, met in dikgedrukt de aanpassingen):

L.S.,

Een door u verstrekte Inventarisatieopdracht is opgeleverd met de volgende gegevens:


Projectnummer: LAVS-ASBEST-0123456
Opdrachtnummer: INVENTARISATIE-0654321
Projectkenmerk: Lange Kleiweg 34, 2288GK, Rijswijk (bovenwoning)

Locatie: Lange Kleiweg 34, 2288GK, Rijswijk
Straat: Lange Kleiweg 34
Plaats: 2288GK Rijswijk
Gemeente: Rijswijk

Opdrachtgever: Opdrachtgever A, straat, postcode, plaats
Opdrachtnemer: Inventariseerder B, straat, postcode, plaats

BAG GECONTROLEERD: JA


Deze email betreft een door LAVS geautomatiseerd verzonden bericht.