Invoering AMvB LAVS per 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 treedt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) LAVS in werking. Met het in werking treden van deze AMvB krijgen toezichthouders een bredere inkijkfunctie in het LAVS.

Voorheen was de inkijk in het LAVS wettelijk geborgd vanaf het moment dat er een verwijderopdracht in het LAVS verstrekt werd. Door de AMvB LAVS kunnen toezichthouders de gegevens in het LAVS al inzien op het moment dat er een inventarisatieopdracht is verstrekt in het LAVS.

Staatsblad

Voor de volledige tekst van de AMvB kunt u het Staatsblad 2019, artikel 155 (pdf, 185 kB) raadplegen.