LAVS 4.4 staat live

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is op 29 juli geüpdatet. Met deze versie is onder andere het probleem bij het opleveren van meerdere verwijderopdrachten opgelost. Het zorgt ervoor dat projecten sneller worden geopend. En nog vele andere verbeteringen zijn gerealiseerd.

Opleveren meerdere verwijderopdrachten

Nadat een eerste verwijderopdracht binnen een project was geaccordeerd, konden alle opvolgende verwijderopdrachten binnen dat project niet meer worden opgeleverd. Er is nieuwe logica geïmplementeerd die dit nu wel mogelijk maakt.

Sneller openen van projecten

Bij het openen van een project werden onnodige loops gebruikt. Deze zijn verwijderd en aangepast. Verder is er een parallellisatie toegevoegd bij het laden van alle opdrachten die bij een project horen. Deze 2 aanpassingen zorgen ervoor dat projecten sneller worden geopend.

Releasenotes

Meer informatie over alle aanpassingen en wijzigingen van versie 4.4 leest u in de releasenotes (pdf, 374 kB).