OLO-LAVS koppeling geeft meldingen

Bij het gebruik van de OLO-LAVS koppeling komt in het Omgevingsloket online de melding  'verwijderopdracht bevat geen inventarisatierapport uit het LAVS' voor.

Sinds 28 februari 2019 komt bij het doen van een nieuwe LAVS melding in OLO de volgende foutmelding vaker voor: "De verwijderopdracht bevat geen inventarisatierapport uit het LAVS. "

Er wordt aan gewerkt om deze foutmelding op te lossen.