LAVS 4.3 staat live

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is op 27 februari 2019 vernieuwd. In de release van LAVS 4.3 zit onder andere een aanpassing van de afmeldknop. Ook is de maximale grootte van bestanden die in het LAVS geüpload kunnen worden vergroot van 10 MB naar 20 MB.

Verder heeft deze release oplossingen voor foutmeldingen, performance verbeteringen en aanpassingen met betrekking op het koppelvlak.

Bestanden uploaden tot 20 MB

In de release 4.3 kunt u bestanden uploaden van maximaal 20 MB. Is een bestand groter dan de ingestelde 20 MB dan krijgt u een melding. In dat geval moet u het bestand verkleinen. Let op: als u meerdere bestanden/rapporten van in totaal 20 MB of meer wilt uploaden dan kan het voorkomen dat uw mailserver blokkeert. In dit geval is de outlookbestandsgrootte, de grootte van bestanden die u kunt uploaden, overschreden. U kunt dit oplossen door bestanden te verkleinen met comprimeerprogramma's.

Nieuwe functionaliteit afmeldknop

De saneerder gebruikt de afmeldknop wanneer de werkzaamheden eerder zijn afgerond dan dat in de startmelding staat. De afmeldknop verzond voorheen alleen een afmeldbericht naar het bevoegd gezag.

Door de nieuwe functionaliteit van de afmeldknop wordt er nu ook een afmeldbericht naar de certificerende instelling en iSZW gestuurd.

Releasenotes

Alle aanpassingen en wijzigingen van versie 4.3 leest u in de releasenotes (pdf, 451 kB).