Status http 500 error: LAVS is weer stabiel

Op 4 april 2019 voerde Rijkswaterstaat de eerste van de twee updates van het LAVS uit. In de update zitten een aantal verbeteringen. Uit de eerste monitoringsanalyse blijkt dat deze update een positief effect heeft op de stabiliteit van het LAVS.

De volgende maatregelen zijn uitgevoerd:

  • bijplaatsen van extra servercapaciteit
  • aanpassingen aan de database
  • aanpassingen aan de software van LAVS

Medio mei voert Rijkswaterstaat nog andere aanpassingen door aan de software en databases van het LAVS.

Wij houden u via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.