Wettelijke borging van het Landelijk Asbestvolgsysteem

De wettelijke borging van het Landelijk Asbestvolgsysteem is per 1 juli vastgelegd in wetgeving.

Gebruik van het LAVS is per 1 juli geregeld in de wet Milieubeheer en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Voor meer informatie, kunt het volgende document (pdf, 36 kB) raadplegen.