Koppeling OLO-LAVS op 9 mei niet beschikbaar

Op zaterdag 9 mei 2020 wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het Omgevingsloket online (OLO). Hierdoor is de koppeling OLO-LAVS via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) op 9 mei niet beschikbaar. Het LAVS zelf is wel te benaderen

Verbeteringen en wijzigingen nieuwe versie OLO

Alle verbeteringen en wijzigingen in de nieuwe versie van het OLO leest u op de website van het Omgevingsloket.