Release LAVS 4.5 uitgesteld

De release LAVS 4.5, die gepland stond in juli 2020, kan geen doorgang vinden. Wegens verschillende technische problemen heeft Rijkswaterstaat er voor gekozen het LAVS niet te updaten met versie 4.5. De versie LAVS 4.5. wordt nu samengevoegd met versie 4.6. De release van 4.6. staat na de zomer gepland.

Voor de doorontwikkeling van het LAVS zijn er in 2020 verschillende releasemomenten ingepland. Zowel op technologisch, beleidsmatig als functioneel vlak. Afhankelijk van de (technische) omstandigheden kan Rijkswaterstaat ervoor kiezen al dan niet van zo’n releasemoment gebruik te maken.

Technisch

Een van de technische vernieuwingen behelst onder andere de upgrade van het Jboss framework naar EAP 7.1. Een basiscomponent om te blijven voldoen aan de security richtlijnen van het Rijk wat de doorontwikkeling mogelijk houdt. Naast de eerder genoemde upgrade worden ook een aantal functionele zaken opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld de BAG validatie verplichting en het meegeven van een documentnummer en versie nummer. Deze upgrades wordt in release 4.6. opgenomen. Binnenkort vindt u op deze website de releasenotes van versie 4.6. met een compleet overzicht van de wijzigingen. De technische verandering betreft eHerkenning  worden voor het einde van dit jaar verwerkt en uitgerold.

Beleidsmatig

ISZW heeft aangekondigd het Arboportaal voor het einde van dit jaar te sluiten. Rijkswaterstaat gaat hiervoor de koppeling tussen het LAVS en ISZW  opnieuw inrichten en op diverse punten verbeteren  om de continuïteit en beschikbaarheid te garanderen.

Functioneel

Op functioneel gebied zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de LAVS gebruikersinterface in gang gezet. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat gebruikerssessies georganiseerd. De daar opgehaalde tips en aanbevelingen worden gebruikt in het vervolg van dit traject. Ook worden de geprioriteerde functionele wensen, onder andere uit de nulmetingen, meegenomen.