Berichtenverkeer vanuit LAVS bij intrekken of wijzigen van een startmelding door saneringsbedrijf

Na de release 4.10 van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) stuurt de Inspectie SZW na het wijzigen of intrekken van een startmelding geen ontvangstbevestiging meer aan bevoegde gezagen, certificerende en keurende instellingen (CKI's), enzovoorts.

Deze ontvangstbevestigingen blijven wel verstuurd worden vanuit het LAVS en zijn anders opgebouwd dan de berichten die door de Inspectie SZW werden verzonden. Ze bevatten wel dezelfde gegevens.

Is het saneringsbedrijf zowel opdrachtgever als opdrachtnemer?

Dan ontvangt het bedrijf de volgende berichten:

  1. Een e-mailbericht met aanhef gericht aan Inspectie SZW.
  2. Een e-mailbericht met inhoud gericht aan de CKI.

De CKI ontvangt hetzelfde e-mailbericht. Alle berichten hebben een XML-bestand als bijlage.

Is het saneringsbedrijf alleen opdrachtnemer?

Dan heeft de saneerder de opdracht aangenomen van een opdrachtgever vanuit een bestaande LAVS-project. De saneerder ontvangt dan bij het wijzigen of intrekken van een startmelding een e-mailbericht, die gericht lijkt aan de CKI, voorzien van een XML-bijlage. De Inspectie SZW, CKI en de opdrachtgever ontvangen ook een bericht.