Inspectie SZW Arboportaal gesloten

De Inspectie SZW heeft het Arboportaal na de release van versie 4.10 van het LAVS gesloten. Saneringsbedrijven kunnen in het Arboportaal geen startmeldingen meer doen voor het verwijderen van asbest met risicoklasse 2 en 2A.

Startmeldingen met risicoklasse 2 en 2A saneringen kunnen alléén nog via het LAVS worden gedaan. Dat betekent dat er geen uitwijkmogelijkheid meer is voor het doen van een startmelding.

Wat kunt u doen zodat uw bedrijfsproces geen vertraging oploopt in het LAVS?

  1. Kijk eerst in uw bezit voordat u een nieuwe locatie aanmaakt. Staat uw bezit al in uw lijst? Maak dan een project aan op basis van dat bestaande bezit.
  2. Als u een nieuw bezit aanmaakt, controleer de postcode-huisnummercombinatie via de BAGviewer van het Kadaster. Niet gevalideerde adressen kunnen niet meer in het LAVS worden opgenomen.
  3. Als u een project wilt aanmaken op basis van een complex, open dan in het project de optie ‘Locatiegegevens’. Kijk of de adressen kloppen. Staat er toch een fout adres in het project? Neem dan direct contact op met de helpdesk LAVS. Zij passen het adres voor u aan. Gebeurt dat niet, dan wordt de melding naar het verkeerde bevoegde gezag gestuurd.
  4. Gebruik bij het aanmaken van een bezit geen activeringscode. Maar vraag aan de opdrachtgever een machtiging op het bezit of een opdracht binnen het project. Een activeringscode is alleen bedoeld om particulier bezit ‘over te hevelen’ naar een volgende partij in de asbestverwijderingsketen.
  5. Werk zorgvuldig. Accordeer geen opgeleverde opdrachten zonder ze te controleren op juistheid en volledigheid.
  6. Plan uw administratieve werkzaamheden goed in. Doe een startmelding ruim voor de wettelijke termijn. Dan heeft de helpdesk LAVS bij het optreden van een onverwacht probleem de mogelijkheid het een en ander uit te zoeken en u een oplossing aan te bieden.