Helpdesk LAVS geïntegreerd in Informatiepunt Leefomgeving

De helpdesk LAVS is per 8 juli 2021 geïntegreerd in het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Uw vragen worden nog steeds beantwoord op dezelfde manier en door dezelfde experts. Informatie over de huidige wet- en regelgeving over het Landelijk Asbestvolgsysteem vindt u nog steeds op deze website. Ook voor het stellen van vragen maakt u nog steeds gebruik van het vragenformulier op deze website.

Informatiepunt Leefomgeving

Op de website van het IPLO vindt u alle informatie over asbest, bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet, inclusief het digitaal stelsel (DSO). IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het (DSO). Ook de helpdesks van InfoMil, Bodem en Water zijn per 8 juli geïntegreerd in het IPLO.

De integratie van al deze helpdesks in het IPLO is een belangrijke stap richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vragen over het LAVS?

Heeft u vragen over het LAVS? Dan kunt u deze stellen via het vragenformulier op deze website. U kunt uw vraag ook telefonische stellen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 088 797 07 90.