Invoeren inventarisatierapporten nu alleen beschikbaar voor inventarisatiebedrijven

Bij de verplichtstelling van het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in maart 2017 moest er voor alle ketenpartners van het LAVS een mogelijkheid zijn om actuele asbestinventarisatierapporten in het LAVS te plaatsen. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving heeft Rijkswaterstaat besloten deze mogelijkheid alleen open te stellen voor gecertificeerde inventarisatiebedrijven.

Dit kon met de optie ‘Invoer’. Hierdoor konden alle bedrijven binnen het LAVS zelf een asbestinventarisatierapport uploaden. Zo was het mogelijk om verwijderopdrachten aan te maken of te verstrekken. Nu, bijna 4 jaar later, moeten alle rapporten in het LAVS zijn ingevoerd.

Waarom mogen alleen inventarisatiebedrijven rapporten uploaden in het LAVS?

Het gaat om een handeling die alleen door gecertificeerde inventarisatiebedrijven uitgevoerd mag worden. Andere partijen mogen deze handeling dus niet verrichten. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving is er, in afstemming met de stakeholders LAVS, besloten deze mogelijkheid te laten vervallen.

Actualiseren inventarisatierapporten

Inventarisatieopdrachten die in het LAVS staan en ouder dan 3 jaar zijn, moeten opnieuw worden ingediend. De oude inventarisatieopdracht moet wel eerst worden ingetrokken.

Wilt u een inventarisatierapport wijzigen van jonger dan 3 jaar? Dan moet de eerder aangemaakte inventarisatieopdracht worden ingetrokken. En vervolgens ook opnieuw worden aangemaakt en verstrekt.

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwe situatie? Dan kunt u uw vraag stellen via het vragenformulier.