Rijkswaterstaat informeert college B&W over aanpassing proces informatieverplichting in LAVS

Op 13 januari 2022 heeft Rijkswaterstaat alle colleges van B&W geïnformeerd over een voorgenomen aanpassing van het Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS). Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven en geaccrediteerde eindinspectie-instellingen onafhankelijk van andere partijen aan hun wettelijke informatieverplichtingen (aan het bevoegde gezag) kunnen voldoen.

Per 1 juli 2019 moeten gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven en geaccrediteerde eindinspectie-instellingen voor hun wettelijke informatieverplichtingen aan het bevoegd gezag verplicht gebruikmaken van het LAVS.

In dit geval gaat het om de verplichting om het vrijgavedocument (Asbestverwijderingsbesluit artikel 9 lid 3) in te voeren binnen 2 weken nadat de eindbeoordeling is verricht. En om in het LAVS een bewijs van afgifte van de afvalstoffen (Bouwbesluit artikel 1.33 lid 6) in te voeren binnen 2 weken na de eindbeoordeling.

Informatieverplichting

Wettelijk gezien moet het voor alle partijen in de keten in alle gevallen mogelijk zijn om te voldoen aan zijn of haar informatieplichten. Ook wanneer een voorgaande schakel in de asbestketen niet alle administratieve stappen heeft uitgevoerd. Om deze reden is het voornemen om het LAVS zodanig aan te passen dat het voor partijen altijd mogelijk is om de gevraagde informatie in het LAVS in te voeren. En kan op deze manier aan de verplichting tot informatieverstrekking aan het bevoegde gezag worden voldaan.

Realisatie aanpassing LAVS

Deze aanpassing zal in overleg met betrokken partijen in detail worden uitgewerkt. Rijkswaterstaat heeft daarna nog enige tijd nodig om de aanpassing daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent dat tot die tijd het kan voorkomen dat gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven en eindinspectie-instellingen niet aan hun informatieverplichtingen kunnen voldoen om redenen waar zij geen invloed op hebben.

Brief informatieverplichtingen LAVS aan B&W