Vanaf 1 juli 2021 vervalt betrouwbaarheidsniveau EH1

Vanaf 1 juli 2021 vervalt betrouwbaarheidsniveau EH1. Dit heeft gevolgen voor het inloggen in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Om in te loggen in het LAVS heeft u dan minimaal een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) nodig.

Vooruitlopend op de Wet digitale overheid, heeft de governance van eHerkenning het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1. Dit in nauwe afstemming met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1, de erkende leveranciers en eHerkenning en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op dit moment is voor het inloggen in het LAVS een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) nog voldoende. Per 1 juli 2021 is inloggen met EH1 niet meer mogelijk. U heeft dan om in te loggen in het LAVS minimaal een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) nodig.

Aanvragen EH2

Als u nog geen eHerkenningsmiddel heeft met betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger, dan moet u deze op tijd aanvragen bij uw leverancier. Doordat veel bedrijven een nieuw eHerkenningsmiddel moeten aanvragen, is er grote drukte bij de leveranciers. Houd rekening met een doorlooptijd van ongeveer 4 weken. Dus vraag hem op tijd aan!

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de helpdesk LAVS via het vragenformulier.