Vanaf 1 juni 2021 geen toegang meer met betrouwbaarheidsniveau EH1 in het LAVS

Per 1 juni 2021 is inloggen in eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) niet meer mogelijk. U heeft dan om in te loggen in het LAVS minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) of hoger nodig.

Vooruitlopend op de Wet digitale overheid, heeft de governance van eHerkenning het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1. Dit in nauwe afstemming met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1, de erkende leveranciers, eHerkenning en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vanaf 1 juni is het LAVS niet meer te bereiken met EH1. Zo verloopt de overgang in het systeem soepeler. U heeft vanaf dat moment minimaal een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) nodig om in te loggen in het LAVS.

Vraag EH2 of hoger op tijd aan

Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel heeft met betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger? Dan moet u die op tijd aanvragen bij uw leverancier. Doordat veel bedrijven nu een nieuw eHerkenningsmiddel aanvragen, is er grote drukte bij de leveranciers. Houd rekening met een doorlooptijd van ongeveer 3 weken. Dus vraag hem op tijd aan!

Betrouwbaarheidsniveau kan per dienst verschillend zijn

Als u regelmatig met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies of waterschappen zaken regelt via e-herkenning, dan moet u er rekening mee houden dat het betrouwbaarheidsniveau per dienst kan verschillen. Voor het gebruik van het LAVS is betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) vanaf 1 juni 2021 voldoende.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de helpdesk LAVS via het vragenformulier.