Nieuwsbrief LAVS 8 augustus 2017

Asbest golfplaten_kleine afbeelding
8 augustus 2017

Wetsvoorstel LAVS aangenomen

De Wet milieubeheer en de Woningwet is gewijzigd in verband met de invoering van het Landelijk Asbestvolgsysteem. Hiermee is aan het LAVS een wettelijke status gegeven.

Ondergrens van 35 vierkante meter bij dakensubsidie vervallen

In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli  2017 staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen te vervallen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan voorwaarden worden voldaan.

LAVS release 4.1.1.A succesvol doorgevoerd

Donderdag 3 augustus 2017 is de release 4.1.1.A succesvol doorgevoerd. Wilt u ook weten welke wijzigingen er in deze release zijn gerealiseerd? In de release notes staan alle aanpassingen omschreven.

Telefonische helpdesk LAVS ook in augustus beperkt beschikbaar

De telefonische helpdesk LAVS is tot en met 31 augustus 2017 tussen 13.00 en 16.30 uur niet beschikbaar. Wij vragen u dan ook vriendelijk om vragen 's middags via het online vragenformulier te stellen.

Bekijk eerst de gebruikershandleidingen en FAQ's op onze website. Deze bevatten vaak het antwoord op uw vraag.

Veelgestelde vraag

Elke aflevering van deze nieuwsbrief delen we een veelgestelde vraag met u. Deze keer: