Nieuwsbrief LAVS 2 maart 2017

Verwijderaar_1200_2
2 maart 2017

Landelijk Asbestvolgsysteem verplicht sinds 1 maart 2017

Het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is sinds 1 maart 2017 verplicht gesteld voor de asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven.

Nieuwe release LAVS

Er is een nieuwe release voor het LAVS. Met deze release wordt LAVS geschikt gemaakt voor de verplichtstelling van het LAVS per 1 maart 2017.

Brief verplichtstelling LAVS en LAVS-OLO koppeling

Er is een brief uitgegaan naar de bevoegde gezagen en omgevingsdiensten over de verplichtstelling en de LAVS OLO koppeling.