Nieuwsbrief LAVS 18 april 2019

asbest_golfplaten_kleine_afbeelding
Nieuwsbrief Landelijk Asbestvolgsysteem, 18 april 2019

Status http 500 error: LAVS is weer stabiel

Op 4 april 2019 voerde Rijkswaterstaat de eerste van de twee updates van het LAVS uit. Uit de eerste monitoringsanalyse blijkt dat deze update een positief effect heeft op de stabiliteit van het LAVS.

De volgende maatregelen zijn uitgevoerd om de huidige storingen op te lossen…

Extra informatie in mails afkomstig van LAVS

In de statusmail van het LAVS is informatie toegevoegd. De statusmails geven informatie over opdrachten tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. Wat staat er precies in de statusmail?

Bedrijfsbezoeken LAVS een succes

Eind 2018 startte het LAVS-team met bedrijfsbezoeken in de vorm van een pilot. De LAVS adviseurs bezochten bedrijven die werken met het LAVS. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat bedrijven de bezoeken erg waarderen. Ook hebben de bezoeken een aantal inzichten opgeleverd. Daarom is besloten om de bedrijfsbezoeken breed aan te bieden.

Wilt u ook een adviseur van het LAVS op bezoek?

Opleveren verwijderopdracht geeft melding 'Geen verwijderingen ingevoerd'

Bij het opleveren van een verwijderopdracht geeft het LAVS (versie 4.3) de foutmelding 'Geen verwijderingen ingevoerd'. Dit komt voor wanneer de verwijderopdracht is aangemaakt in versie 4.2.2 of eerder.

Work-around

Als u deze foutmelding tegenkomt, kunt u een nieuwe verwijderopdracht aanvragen bij de projecteigenaar. Bent u verwijderaar en projecteigenaar, dan kunt u zelf een nieuwe verwijderopdracht aanmaken. Hiervoor kunt u de werkbeschrijving raadplegen.