LAVS nieuws

Asbest golfplaten_kleine afbeelding
Nieuwsbrief Landelijk Asbestvolgsysteem, 19 juli 2018

Nieuwe update 4.2.2 LAVS gepland in september

De nieuwe release van het LAVS (4.2.2) staat gepland voor september 2018. In deze update is veel aandacht voor de werking en de flexibiliteit (met name het wijzigen) van de startmelding en de tussentijdse melding. Daarnaast wordt de foutieve terugkoppeling vanuit de BAG aangepast.

Deel uw kennis over het LAVS

Rijkswaterstaat stopt met de basistraining voor het Landelijk Asbestvolgsysteem. De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat voor de asbestbranche basistrainingen voor het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) georganiseerd. Inmiddels moet de basiskennis over het gebruik van het LAVS bij veel bedrijven nu op orde zijn.

Voorkom extra werk: gebruik koppeling OLO-LAVS

Voordat u start met het saneren van asbest moet u een sloopmelding doen in het Omgevingsloket online (OLO). Om het voor u makkelijk te maken is er een koppeling tussen het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) en het OLO gemaakt. Die zorgt ervoor dat OLO benodigde informatie uit het LAVS ophaalt.

Wijzigingen in uw eHerkenning?

Als er wijzigingen in uw eHerkenning zijn, kan dit gevolgen hebben voor het werken met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Uw eHerkenning is namelijk gekoppeld aan uw Kamer van Koophandel nummer. Omdat uw KvK-nummer weer gekoppeld is aan uw certificaat, uitgegeven door Ascert (bij gecertificeerde bedrijven), kan dat problemen geven.

Gebruik ISZW-portal alleen voor risicoklasse 1

Sommige saneerders doen bij het verwijderen van asbest al hun meldingen via het ISZW- portal.  Sinds maart 2017 is het voor saneerders verplicht om de asbestwerkzaamheden van risicoklasse 2 en 2A  via het LAVS te melden. Risicoklasse 1 kan wel via ISZW- portal gemeld worden.

Veelgestelde vraag

Hoe kan ik een bestaand inventarisatierapport toevoegen in het LAVS?