Nieuwsbrief LAVS 20 januari 2021

asbest_golfplaten_kleine_afbeelding
Nieuwsbrief Landelijk Asbestvolgsysteem, 20 januari 2021

Release LAVS 4.7 donderdag 21 januari

Op donderdag 21 januari 2021 lanceert Rijkswaterstaat versie 4.7 van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Hierdoor is het LAVS op 21 januari van 15.30 uur tot 19.00 uur niet beschikbaar. De helpdesk LAVS raadt u aan om uw werkzaamheden in LAVS om 15.00 uur af te ronden. In deze release wordt er een aantal foutmeldingen opgelost en is straks het invoeren van inventarisatierapporten alleen mogelijk voor gecertificeerde inventarisatiebedrijven.

Vanaf 1 juli 2021 vervalt betrouwbaarheidsniveau EH1

Vooruitlopend op de Wet digitale overheid heeft de governance van eHerkenning in nauwe afstemming met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1, de erkende leveranciers en eHerkenning en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1. Dit heeft ook gevolgen voor het inloggen in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Invoeren van inventarisatierapport nu alleen beschikbaar voor gecertificeerde inventarisatiebedrijven

Bij de verplichtstelling van het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in maart 2017 moest er voor alle ketenpartners van het LAVS een mogelijkheid zijn om actuele asbestinventarisatierapporten in het LAVS te plaatsen. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving heeft Rijkswaterstaat besloten deze mogelijkheid alleen open te stellen voor gecertificeerde inventarisatiebedrijven.

Inspectie SZW sluit medio februari 2021 het Arboportaal

Na de komende release versie 4.8 van het LAVS medio februari 2021, sluit het inspectie SZW het Arboportaal. Vanaf dat moment kunnen saneringsbedrijven geen startmeldingen meer doen in het Arboportaal voor het verwijderen van asbest met risicoklasse 2 en 2A .

Meest gestelde vraag

De helpdesk LAVS krijgt dagelijks vele vragen binnen. De vraag die op dit moment het meest gesteld wordt:

Vraag:

Wij hebben ons e-Herkenningsaccount geüpdatet/wij zijn gefuseerd/onze bedrijfsvorm is veranderd en moesten ons opnieuw aanmelden in het LAVS. Nu zien wij onze ‘oude’ projecten niet meer. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Log  in met uw nieuwe account en vul alle verplichte velden in. Neem daarna contact op met de helpdesk LAVS. Zij kunnen uw bezit machtigingen en projecten ‘omzetten’ naar uw nieuwe account. U kunt contact opnemen met de helpdesk via het helpdeskformulier en beschrijf in het verzoek, de 'oude' en 'nieuwe' situatie.

Agenda

Onderstaande overleggen zijn onderdeel van de Governancestructuur. Binnen deze structuur kan door gebruikers informatie en praktijkervaringen met de beheerder van het LAVS (Rijkswaterstaat) worden uitgewisseld. En meningen en ideeën op strategisch en operationeel niveau worden gedeeld.

Stakeholdersoverleg

 • 12 februari 2021
 • 11 juni 2021
 • 15 oktober 2021

Gebruikersoverleg Asbestbedrijven

 • 22 januari 2021
 • 21 mei 2021
 • 24 september 2021

Gebruikersoverleg Toezichthouders

 • 29 januari 2021
 • 14 mei 2021
 • 17 september 2021

Softwareleveranciersoverleg

 • 22 januari 2021
 • 21 mei 2021
 • 24 september 2021

Opdrachtgevers-stuurgroep overleg

 • 18 februari 2021
 • 29 april 2021
 • 23 september 2021
 • 25 november 2021