Nieuwsbrief LAVS 29 juli 2020

asbest_golfplaten_kleine_afbeelding
Nieuwsbrief Landelijk Asbestvolgsysteem, 29 juli 2020

Release LAVS 4.5 uitgesteld

De release LAVS 4.5, die gepland stond in juli 2020, kan geen doorgang vinden. Wegens verschillende technische problemen heeft Rijkswaterstaat er voor gekozen het LAVS niet te updaten met versie 4.5. De versie LAVS 4.5 wordt nu samengevoegd met versie 4.6. De release van 4.6 staat na de zomer gepland.

eHerkenning niveau voor inloggen LAVS wordt verhoogd naar niveau 2 (EH2)

Om in te loggen in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) moet u eHerkenning gebruiken. Op dit moment volstaat eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1). Met de komst van de Wet Digitale Overheid wordt dit niveau in de loop van 2020 aangepast naar een middel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2).

Bereikbaarheid helpdesk LAVS

Op het moment dat de coronamaatregelen zijn ingevoerd waren de openingstijden van de helpdesk LAVS tijdelijk aangepast. Sinds maandag 6 juli is de helpdesk weer iedere werkdag bereikbaar vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur op 088 797 71 02.

U kunt uw vraag ook stellen via dit helpdeskformulier of per e-mail (informatiepuntwvl@rws. (Rijkswaterstaat)nl). Zo nodig neemt een medewerker telefonisch contact op. Vermeld daarom uw telefoonnummer. Ervaart u een storing? Vermeld dan 'storing' in het onderwerp van de e-mail.

Week van de Asbestvrije schuur: toolkit voor initiatiefnemers

Van 5 t/m 11 oktober 2020 is het de Week van de Asbestvrije Schuur, een initiatief van consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Tijdens de Week van de Asbestvrije Schuur trekken buurtbewoners met elkaar op om de kleine asbestdaken in hun wijk te verruilen voor een nieuw gezond dak. Gemeenten kunnen dit initiatief ondersteunen door het hun inwoners gemakkelijk te maken. Denk daarbij aan een veiligheidspakket of een container in de buurt zelf tijdens de actieweek.

Groen licht voor particulier fonds asbestdaken en verkenning zakelijk fonds

Na de ondertekening van de Samenwerkingsverklaring op 2 maart 2020, is er door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het nodige werk verzet voor zowel het particuliere als het zakelijke fonds. Op 11 mei 2020 heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang. Het resultaat: het particuliere fonds wordt opgezet en de verkenning van het zakelijke fonds gaat van start.

Meest gestelde vraag

De helpdesk LAVS krijgt dagelijks vele vragen binnen. De vraag die op dit moment het meest gesteld wordt:

Vraag:

Hoe kan ik een project archiveren?

Antwoord:

Alleen de projecteigenaar heeft de mogelijkheid een project te archiveren of te heropenen. Een project kan, ongeacht een status van een onderliggende opdracht, altijd worden gearchiveerd en heropend door het klikken op de knop 'project afsluiten'. Als u hierop klikt, wordt het project verplaatst naar het archief. Mocht deze knop niet in beeld komen, dan kan de Helpdesk dit project laten archiveren.

Agenda

Onderstaande overleggen zijn onderdeel van de Governancestructuur. Binnen deze structuur kan door gebruikers informatie en praktijkervaringen met de beheerder van het LAVS (Rijkswaterstaat) worden uitgewisseld. En meningen en ideeën op strategisch en operationeel niveau worden gedeeld.

Stakeholdersoverleg

  • 13 november 2020

Opdrachtgevers-stuurgroepoverleg

  • 26 augustus 2020
  • 26 november 2020

Gebruikersoverleg Asbestbedrijven

  • 25 september 2020

Gebruikersoverleg Toezichthouders

  • 17 september 2020

Softwareleveranciersoverleg

  • 25 september 2020