Nieuwsbrief LAVS 7 juni 2018

Asbest golfplaten_kleine afbeelding
Nieuwsbrief Landelijk Asbestvolgsysteem, 7 juni 2018

Gebruik Startmeldingen en tussentijdse melding

Uit diverse vragen aan de helpdesk van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) blijkt dat er issues zijn bij het gebruik van de startmeldingen. De problemen doen zich vooral voor bij startmeldingen die in de vorige versie van het LAVS zijn aangemaakt (voor 7 mei 2018) en in de nieuwe release aangepast moeten worden (na 7 mei 2018). De gebruiker krijgt foutmeldingen te zien zoals 'melding wordt door ISZW niet geaccepteerd…'.

Vrijgeven van risicoklasse 1 bronnen in het LAVS

Sinds de nieuwe release van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) mei 2018 is het niet meer nodig om risicoklasse 1 bronnen vrij te laten geven door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft daarom ook geen rol meer als eindinspectielaboratorium. Rijkswaterstaat is dus niet meer te selecteren in de lijst van eindinspectielaboratoria.