Doelgroepen

Opdrachtgever

opdrachtgever

Aan welke eisen moet ik voldoen als opdrachtgever?

Inventariseerder

inventariseerder

Wat moet ik weten als inventariseerder?

Verwijderaar

verwijderaar

Wat moet ik weten als verwijderaar?

Eindinspecteur

eindinspecteur

Welke procedures zijn er bij de eindinspecteur?

Toezichthouder

toezichthouder

Wordt asbest op een juiste wijze afgevoerd?