De eindinspectie

U als eindinspectielaboratorium heeft een zeer belangrijke rol in de keten. Hoewel de verwijderaar verantwoordelijk is voor de juiste en veilige verwijdering van asbest uit gebouwen, objecten en installaties bent u als eindinspectielaboratorium verantwoordelijk voor de controle op de uitkomst van de uitvoering van de sanering.

U beoordeelt of de werklocatie veilig is voor vervolgwerkzaamheden. Na elke asbestverwijdering volgt dus een eindinspectie/meting. De eindinspectie is daarom een belangrijk onderdeel van de keten.

Het is voor eindinspectielaboratoria niet verplicht om het LAVS te gebruiken. Voor gecertificeerde asbestverwijderaars is het LAVS wel verplicht.

Wilt u opdrachten krijgen van gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven in het LAVS? Dan moet u het LAVS gebruiken. Gecertificeerde asbestverwijderaars kunnen namelijk voor de verplichte eindinspectie alleen kiezen uit eindinspectiebedrijven die zich hebben geregistreerd in het LAVS.

Inzicht én gemak

Doordat alle gegevens van een locatie in het LAVS staan, heeft u altijd snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie, is het uitwisselen van informatie en rapporten met ketenpartners eenvoudiger en kunt u eenvoudig de eindinspectie opleveren aan uw opdrachtgever.