Inventariseren van asbest

Asbestinventarisaties zijn verplicht bij de renovatie of sloop van gebouwen en objecten van vóór 1994. U bent als asbestinventariseerder verplicht het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)  te gebruiken.

Uw rol als inventariseerder is een zeer belangrijke rol in de keten. Uw inventarisatierapport is de basis van elke asbestverwijdering en sloopmelding  volgens het Bouwbesluit 2012 (pdf, 228 kB). Zonder een goede inventarisatie is er een grote kans op schade voor mens en milieu tijdens sloop- en verbouwings-werkzaamheden van gebouwen, objecten en installaties.

Wat houdt werken met het LAVS in

Zodra u opdracht heeft gekregen voor een inventarisatie kunt u alle benodigde informatie vinden in het LAVS. Via het LAVS stuurt u uw geplande startmelding automatisch door aan uw certificerende instantie. Zo voldoet u eenvoudig aan uw wettelijke verplichting.

Na inventarisatie voert u eenvoudig bronnen en monsters in. Het LAVS kan er dan voor zorgen dat uw inventarisatierapporten in een vast format komen. De bronnen zijn voorzien van een risicoklasse op basis van het SMA-rt. Deze risicoclassificatie is de basis voor eventuele vervolgwerkzaamheden.

Uw opdrachtgever kan uw inventarisatierapport downloaden en het LAVS gebruiken om de sloopmelding te doen. Omdat alle informatie uit de keten in het LAVS staat, helpt u mee om het asbestverwijderingsproces transparanter en veiliger te maken.