Opdrachtgever in het LAVS

Bent u eigenaar van een gebouw en is dit voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest aanwezig zijn. Gaat u dit gebouw renoveren of slopen? Dan bent u verplicht om vooraf een asbestinventarisatie uit te (laten) voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Als er asbest in uw gebouw aanwezig is, bent u er als gebouweigenaar verantwoordelijk voor dat dit op een juiste wijze wordt verwijderd en afgevoerd. De gegevens moeten in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) komen te staan.

Door de gegevens van uw locatie(s) eenmalig in het LAVS in te voeren, heeft u snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie van inventarisatie tot stort. Ook is het uitwisselen van informatie en rapporten eenvoudiger en gebeuren meldingen naar bevoegde instanties automatisch. Hierdoor wordt ook automatisch aan de wet- en regelgeving voldaan.

Een gebouweigenaar is vaak de opdrachtgever van een asbestsanering. Ook legt de gebouweigenaar veel van de werkzaamheden bij een derde partij neer. Denk hierbij aan aannemers, architecten of andere partijen betrokken bij het bouwproces.

Opdrachtgever

In het LAVS geeft de opdrachtgever een locatie op waarin vermoedelijk asbest aanwezig is. De opdrachtgever geeft het gecertificeerde inventarisatiebureau opdracht om een asbestinventarisatie uit te voeren. De opdrachtgever stelt alle belangrijke informatie ter beschikking aan het inventarisatiebureau. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doen van de sloopmelding aan het bevoegd gezag.

De gebouweigenaar/eigenaar van het asbest blijft altijd verantwoordelijk voor het proces ook al heeft hij de werkzaamheden aan een derde gedelegeerd.

De volgende partijen kunnen opdrachtgever zijn in het LAVS:

Woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen met het LAVS eenvoudig het overzicht houden over het aanwezige en te verwijderen asbest in hun woningen. De belangrijkste voordelen van het LAVS voor woningcorporaties zijn:

  • Woningen komen sneller vrij voor verhuur omdat het proces beter te sturen is.
  • Het LAVS geeft inzicht in het proces en laat zien welke projecten er nog lopen.
  • Het LAVS zorgt voor dossiervorming.

Particulieren

Particulieren kunnen niet in het LAVS werken. Alleen bedrijven met eHerkenning hebben toegang. Wel kan een particulier opdracht geven aan een bedrijf om namens hem de locatie in het LAVS aan te melden.

Overheden

Veel overheden hebben gebouwen in eigendom. Zij kunnen daarom ook opdrachtgever zijn voor het verwijderen van asbest en kunnen daarvoor het LAVS gebruiken.

Mandateren

Gebouweigenaren kunnen opdracht geven aan een bedrijf om namens hen te handelen in het LAVS. Dit noemen we mandateren. Mandateren kan op 2 manieren:

  • De gebouweigenaar wilt zelf in het LAVS z'n gebouwen vastleggen, maar stelt vervolgens een andere bedrijf als projecteigenaar aan. Dit kan met de optie 'Machtiging' in het LAVS.
  • De gebouweigenaar wilt zelf niet in het LAVS werken. Hiervoor wijst hij een projecteigenaar aan. De projecteigenaar meldt in het LAVS dat hij handelt namens de gebouweigenaar. Hij ontzorgt de gebouweigenaar door alle handelingen in het LAVS te doen.