Opdrachtgever in het Landelijk Asbestvolgsysteem

Bent u eigenaar van een gebouw en is dit voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest aanwezig zijn. Gaat u dit gebouw renoveren of slopen dan bent u verplicht om vooraf een asbestinventarisatie uit te (laten) voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Als er asbest aanwezig is, bent u er als gebouweigenaar verantwoordelijk voor dat dit op een juiste wijze wordt verwijderd en afgevoerd. De gegevens moeten in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) komen te staan.

Het LAVS betekent inzicht én gemak. Door de gegevens van uw locatie(s) eenmalig in het LAVS in te voeren, heeft u snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie van inventarisatie tot stort, is het uitwisselen van informatie en rapporten eenvoudiger en gebeuren meldingen naar bevoegde instanties automatisch waardoor u ook automatisch voldoet aan wet- en regelgeving.

Als gebouweigenaar kunt u zelf optreden als opdrachtgever voor een asbestinventarisatie en het verwijderen van het asbest. Maar u kunt als eigenaar van een gebouw dit ook door iemand anders laten doen, door een opdrachtnemer. Deze partij werkt dan namens u in het LAVS.

Het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en -saneringsprojecten in het LAVS is verplicht voor asbestinventariseerders en -saneerders.

De volgende partijen zijn opdrachtgever:

Woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen met het LAVS eenvoudig het overzicht houden over het aanwezige en te verwijderen asbest in hun woningen. De belangrijkste voordelen van het LAVS voor woningcorporaties zijn:

  • woningen komen sneller vrij voor verhuur omdat het proces beter te sturen is
  • Het LAVS geeft inzicht in het proces. Het systeem laat zien welke projecten er nog lopen
  • Het LAVS zorgt voor dossiervorming.

Particulieren

Particulieren kunnen niet in het LAVS werken. Alleen bedrijven met eHerkenning hebben toegang. Wel kan een particulier opdracht geven aan een bedrijf om namens hem de locatie in het LAVS aan te melden.

Overheden

Veel overheden hebben gebouwen in eigendom. Zij kunnen daarom ook opdrachtgever zijn voor het verwijderen van asbest en dus werken in het LAVS.

Opdrachtnemers

Gebouweigenaren kunnen opdracht geven aan een bedrijf om namens hen te handelen in het LAVS. Dit noemen we mandateren. Mandateren kan op twee manieren:

  • De gebouweigenaar kan zelf in het LAVS werken, maar kiest ervoor om iemand anders aan te wijzen als opdrachtgever. De gebouweigenaar blijft wel verantwoordelijk voor een juiste wijze van verwijderen en afvoeren van het asbest.
  • De eigenaar van een pand kan zelf niet in het LAVS werken, zoals een particulier. De opdrachtnemer kan dan de betreffende locatie aanmelden. De opdrachtnemer meldt in het LAVS dat hij handelt namens iemand anders.