Toezichthouder

Als toezichthouder houdt u toezicht op het asbestverwijderingsproces en zorgt u ervoor dat het de procedure volgens de wet- en regelgeving verloopt. Uw bevindingen beschrijft u in een rapportage. Het is aan te raden om hiervoor het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) te gebruiken.

Inzicht én gemak

Doordat alle gegevens van een locatie in het LAVS staan, heeft u altijd snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie en is het inzien van informatie en rapporten van ketenpartners eenvoudiger.

Zodra de saneerder een start- en stopmelding doet, kunt u in het LAVS zien waar er in uw toezichtgebied asbest verwijderd gaat worden. U kunt dan een bezoek plannen om te zien of het verwijderen volgens de regels gaat. In het LAVS vindt u de informatie die bij deze sanering hoort. En na afloop van het project kunt u ook de stortbewijzen bekijken.

Ook kunt u de rapporten en andere documenten downloaden en deze informatie vervolgens vergelijken met andere (meld)systemen. Zo heeft u zicht op meerdere ketens in uw werkgebied.

Start- en stopmeldingen via LAVS

Op 24 februari 2017 is per brief aan alle gemeenten medegedeeld dat per 31 maart 2017 (is 14 april geworden) de start- en eindmelding van een asbestsaneringswerk vanuit het LAVS aan het bevoegd gezag wordt verstuurd. Sindsdien zijn er belangrijke ontwikkelingen waarop wij u willen wijzen.

Als een gemeente deze meldingen op een ander adres wil ontvangen, bijvoorbeeld omdat de gemeente de start- en eindmeldingen rechtstreeks door wil sturen naar een Omgevingsdienst, dan kan de gemeente het e-mailadres voor de start- en eindmelding desgewenst laten aanpassen door de LAVS helpdesk.

Samengevat

  • Per 14 april 2017 ontvangt u uit het LAVS verstuurde start- en eindmeldingen op het e-mailadres dat bekend is in het Omgevingsloket online.
  • Wilt u per 14 april 2017 de uit het LAVS verstuurde start- en eindmeldingen op een ander e-mailadres ontvangen? Dan kunt u dat wijzigen via het webformulier van de LAVS helpdesk.
  • De wijzigingen die zijn doorgegeven door gemeenten (via het webformulier) van de LAVS helpdesk zijn per 17 april 2017 aangepast.