Asbestverwijderaar

Bent u als asbestverwijderingsbedrijf gecertificeerd? Dan mag u asbest verwijderen. U weet als geen ander dat dit zorgvuldig, verantwoord en gecontroleerd moet gebeuren. Om alle betrokken partijen daarbij te helpen is het LAVS ontwikkeld.

Opdrachtgevers selecteren via het LAVS een gecertificeerd asbestverwijderaar. Deze ontvangt vervolgens een opdracht om het asbest te verwijderen.

Om asbest te kunnen verwijderen, heeft u veel informatie nodig. Een inventarisatierapport, plattegronden en een opdrachtnummer. Alle informatie die u nodig heeft staat in het LAVS.

Verwijderen en afvoeren van asbest

Het asbestverwijderingsbedrijf kan, maximaal 4 weken nadat de voormelding is gedaan, de startmelding richting toezichthoudende instanties doen. 2 werkdagen na de startmelding mag gestart worden met de sanering. Als het werk is afgerond, vermeldt het verwijderingsbedrijf dat in het LAVS. Het asbestverwijderingsbedrijf is verplicht ervoor te zorgen dat de afvoer van alle asbesthoudende materialen op de juiste manier plaatsvindt.

De VIHB erkende- transporteur of asbestverwijderingsbedrijf vervoert het asbest naar de stortplaats of afvalinzamelaar met de volledig ingevulde begeleidingsbrief met eventueel het registratieformulier. De stortplaatsen gelden als eindbestemming van asbest.