Verwijderen van asbest

Bent u als asbestverwijderingsbedrijf gecertificeerd? Dan mag u asbest verwijderen. U weet als geen ander dat dit zorgvuldig, verantwoord en gecontroleerd moet gebeuren.

Om alle betrokken partijen daarbij te helpen heeft de rijksoverheid het Landelijks Asbestvolgsysteem ontwikkeld. Per 1 maart bent u verplicht het systeem te gebruiken.

Opdrachtgevers selecteren via LAVS een asbestverwijderaar. Deze ontvangt vervolgens via het LAVS een opdracht om het asbest te verwijderen.

Om asbest te kunnen verwijderen, heeft u veel informatie nodig. Een inventarisatierapport, plattegronden of en een opdrachtnummer. Alle informatie die u nodig heeft staat allemaal in het LAVS.

Inzicht én gemak

U kunt de informatie uit het LAVS gebruiken om de verwijderopdracht uit te voeren. U vult de gegevens in het LAVS aan met de bronnen die u heeft verwijderd en met hoeveel asbest u gestort heeft.

Doordat alle gegevens van een locatie in het LAVS staan, heeft u altijd snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie, is het uitwisselen van informatie en rapporten met ketenpartners eenvoudiger en gebeuren meldingen naar bevoegde instanties, zoals de inspectie SZW, de gemeente en de certificerende instantie, automatisch waardoor u ook automatisch voldoet aan wet- en regelgeving.