Over het LAVS

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort van asbest gevolgd en geregistreerd kan worden door de verschillende ketenpartijen. Inventariseerders en saneerders zijn verplicht om hun werkzaamheden in het LAVS te registreren.

Wat biedt het LAVS?

LAVS zorgt ervoor dat opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders over dezelfde informatie beschikken. Opdrachtgevers kunnen in het LAVS alleen gecertificeerde inventariseerders en verwijderaars opdrachten geven. Voor een volledig overzicht hoe het LAVS werkt leest u in het stappenplan.

Wat is het doel van LAVS?

 • Beter inzicht krijgen in de aanwezigheid van asbest.
 • Transparantie in het asbestverwijderingsproces.
 • Betere naleving van de asbestregelgeving.
 • Beter toezicht op de asbestverwijdering.
 • Ondersteuning bij het doorlopen van de wettelijke procedures.
 • Informatie is zichtbaar voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het project.

Voor wie is het LAVS?

Het LAVS is voor alle betrokken partijen in de asbestverwijderingsketen.  Gebruikers van het LAVS houden zelf de gegevens over hun lopende projecten actueel.

Een particulier kan niet in het LAVS werken, maar kan wel aan een (gecertificeerd) bedrijf opdracht geven om namens hem in het LAVS te werken.

Voordelen LAVS voor gebruikers

 • Slechts eenmaal de gegevens invoeren.
 • Opdrachtgevers hebben inzicht in de asbestsituatie van hun eigendommen.
 • De informatie in het LAVS is voor alle betrokken ketenpartners te raadplegen.
 • Aan- en afmelden naar bevoegde instanties gaat met één druk op de knop.
 • Het LAVS kan gekoppeld worden aan het eigen systeem van de gebruiker.