Historie versies

Een overzicht van wijzigingen per release.

Wijzigingen per release
Datum Versie Wijzigingen
27-02-2019 Release LAVS 4.3
 • Grootte bestanden van 10 MB naar 20 MB
 • Performance verbeteringen
 • Koppelvlakaanpassingen
06-11-2018 Release LAVS 4.2.2
 • Oplossingen voor foutmeldingen
 • Performance verbeteringen
 • Visuele aanpassingen
07-05-2018 Release LAVS 4.2.1
 • Opgeloste fouten/aanpassingen in bestaande functionaliteit
 • Nieuwe functionaliteit
07-09-2017 Release LAVS 4.1.1b

Opgeloste fouten/aangepaste functionaliteit:

 • Vinkje 'geïdentificeerde bronnen Geen' terugzetten (koppelvlak)
 • Combinatie van asbesthoudend 'ja' en risicoklasse 'n.v.t.' niet meer toe te staan
 • Controle op verplichte velden ingevuld ja/nee
 • Teveel inventarisatierapporten getoond
 • Geen bronnen beschikbaar in verwijderopdracht
 • Performance verbetering tabbladen projecten en bezit overzicht
03-08-2017 Release LAVS 4.1.1a

Opgeloste fouten/aangepaste functionaliteit:

 • Gemeentecode niet bekend bij de startmelding
 • Geen bronnen aanwezig in het tabblad 'verwijderen bronnen'
 • Machtiging kan niet verstrekt worden
 • Foutmelding 'Complex not owned by'
 • Geen locaties in verwijderopdracht
 • Kolommen verdwijnen als gevolg van te lange omschrijving
 • Niet kunnen selecteren van bedrijven in de lijst gemachtigde
 • Upload adressenlijst met lege kolommen leidt tot import fouten
 • Dubbele adressen inlezen in een complex
 • Aanmaken bezit namens andere organisatie
 • Bezit overzicht niet alfabetisch georganiseerd
 • De links op de startpagina van het asbestvolgsysteem werken niet
21-04-2017 Release LAVS 4.1.1
 • Vinkje 'geïdentificeerde bronnen Geen' terug
 • Muteerbaar maken complexnaam
 • Upload adressenlijst; historische gegevens worden overgenomen
 • Upload adressenlijst; bij meer dan 30 adressen time-out
 • Vinkje is weg na toevoegen document
 • Complexadressen uitbreiden
 • Startmeldingen naar iSZW
 • Projecten niet kunnen archiveren
31-03-2017 Release LAVS 4.1
 • Koppeling OLO-LAVS.
 • Aanpassingen in berichten service iSWZ doorsturen door iSZW
 • Accorderen eindmeting
01-03-2017 Release LAVS 4.0.1
 • Validatie vragen iSZW in het opmerkingen veld van de startmelding
 • Inventarisatie Type A en Type B verdwijnen