Werkwijze koppelen bedrijfssysteem aan asbestvolgsysteem

Om van het koppelvlak van LAVS gebruik te kunnen maken moet er een aantal stappen worden doorlopen.

Allereerst moet de gebruiker aantonen dat er succesvol gekoppeld is met de bedrijfsacceptatie omgeving (b-acc) van het LAVS. U moet hiervoor een eHerkenning aanvragen met betrouwbaarheidsniveau 2 (test-account) en daarmee inloggen op de b-acc-omgeving. Deze omgeving is een oefenomgeving waarmee het bedrijfsleven zonder veel risico haar koppeling kan testen. De b-acc-omgeving en de productieomgeving zijn functioneel gezien hetzelfde.

Na het testen stelt u vast of de  koppeling in de b-acc-omgeving zowel technisch als functioneel goed functioneert.  Als dit het geval is, kunt een koppeling realiseren met de productieomgeving van het LAVS.

Wat heeft u nodig om te beginnen

De benodigde gegevens kunt u vinden op de pagina Wat heeft u nodig om uw systeem te koppelen.

 1. Het zip-bestand van de publieke sleutels van de door b-acc- en productieomgeving gebruikte PKI-certificaten.
 2. Het zip-bestand met  de WSDL-definitie van het LAVS-koppelvlak. Een bestand voor de b-acc-omgeving en een bestand voor de productieomgeving.
 3. De koppelvlakspecificatie. Deze kunt downloaden op de pagina Wat heeft u nodig.
 4. Een testbericht 'statusOpvraging' om te controleren of uw server met de server van LAVS kan communiceren.
 5. Het eindpunt voor de b-acc-oefenomgeving:  https://acceptatie.tws-esb.rws.nl/lavs-koppelvlak-bacc.
 6. Het eindpunt voor de productieomgeving met standaard https-poort: https://tws-esb.rws.nl/lavs-koppelvlak.

Wat moet u doen?

 1. Vraag een PKI-overheidsservices-certificaat voor het LAVS aan bij een van de marktpartijen voor de koppeling met de productieomgeving. U heeft een tweede certificaat nodig voor een koppeling voor de b-acc-omgeving. Voor meer informatie over PKI-certificaten, zie de webpagina van Logius.
 2. Installeer uw certificaten op de eigen server(s) en installeer, als dit nog niet aanwezig is, ook het publieke deel van de certificaten.
 3. Neem contact op met de helpdesk via het helpdeskformulier met uw voornemen om te koppelen en het verzoek om een koppeling met het LAVS te maken op de b-acc-omgeving. Stuur het publieke deel van uw PKI-overheidsservices-certificaat (crt-formaat) voor het koppelen met de b-acc-omgeving mee naar de helpdesk. Het publieke deel is aan de LAVS-kant nodig om de verbinding op te bouwen.
 4. Er wordt hierna contact met u opgenomen om samen met u een goed moment af te spreken wanneer u een test kunt beginnen op de b-acc-omgeving.
 5. Om de tweezijdige SSL-verbinding te testen stuurt u het testbericht 'statusOpvraging'. Dit XML-bericht leest alleen en maakt geen wijzigingen in het LAVS. Als deze test geslaagd is krijgt u een bericht dat lijkt op het onderstaande voorbeeld.
  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:StatusOpvragingResponse xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:ns2="http://www.interaccess.nl/ienm/lavs/portal/1_1"> <ns2:status>SUCCESVOLVERWERKT</ns2:status> </ns2:StatusOpvragingResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>
 6. Voer nu inhoudelijke testen uit om te controleren of de koppeling inhoudelijk klopt. U moet alle relevante functies van het koppelvlak testen.
 7. Zodra u kunt aantonen dat de testen goed zijn verlopen, neemt u opnieuw contact op via het helpdeskformulier. U verzoekt de koppeling te realiseren met de productieomgeving van LAVS. Toon hierbij aan dat u uw koppeling heeft getest en dat deze functioneert. Stuur hierbij ook het publieke deel van het PKI-overheidsservices-certificaat (crt-formaat) dat u heeft aangeschaft voor het koppelen met de productieomgeving mee naar de helpdesk.