Wat is het Landelijk Asbestvolgsysteem?

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een webapplicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest.

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook verstuurt het Landelijk Asbestvolgsysteem automatisch de startmeldingen aan de gemeente, CKI en ISZW. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast bewaart het Landelijk Asbestvolgsysteem de dossiers voor eventueel toekomstig gebruik.

Doel LAVS

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:

 • Het verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest.
 • Het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces.
 • Het verbeteren van de naleving van asbestregelgeving.
 • Het verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering.
 • Het vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures.
 • Het vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering.

Voordelen LAVS voor gebruikers

 • U hoeft de gegevens slechts eenmaal in te voeren.
 • U heeft snel en beter inzicht in asbestsituatie in uw eigendommen.
 • De informatie in het LAVS is eenvoudig te delen met ketenpartners.
 • Aan- en afmelden naar bevoegde instanties gaat met één druk op de knop.
 • Het LAVS kan gekoppeld worden aan uw eigen systeem.