Organisatiestructuur LAVS

Om gebruikers van het LAVS te betrekken bij de ontwikkeling van het LAVS, is er een organisatiestructuur (ook wel governancestructuur genoemd) ontwikkeld.

Binnen deze structuur kunnen gebruikers informatie uitwisselen. Ook is het mogelijk meningen en ideeën op strategisch en operationeel niveau op te halen. De organisatiestructuur zorgt ook voor transparantie van het LAVS.

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur LAVS

Klik op het plaatje voor een grotere weergave

Stakeholders

Rijkswaterstaat is in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de beheerder van het LAVS. Aedes (branchevereniging van woningcorporaties), VVTB, VERAS en VAVB (asbestverwijderaars), Ascert (certificering), VOAM-VKBA (brancheorganisatie voor inventariseerders), Fenelab (branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen), ILT, Omgevingsdienst NL, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de ISZW nemen deel aan het Stakeholdersoverleg LAVS.


Voortgang governancestructuur LAVS in 2022

Om de werking van de governance te optimaliseren, heeft Rijkswaterstaat in het 3e kwartaal van 2021 een evaluatie uitgezet onder alle betrokken organisaties van het LAVS.