Versiebeheer LAVS

Rijkswaterstaat bracht op 26 november 2019 versie 4.4.1 van het LAVS uit. Op deze pagina vindt u alle informatie over versie 4.4.1 en een overzicht van wijzigingen van het LAVS.

Performance verbeteringen

De release 4.4.1 levert een performance verbetering op. Zoals het verhogen van de snelheid bij het openen van projecten bij meerdere databaseaanvragen.

Opgeloste foutmeldingen

Het LAVS gaf verschillende onterechte foutmeldingen. Met deze release worden deze niet meer getoond. Onder andere bij het invoeren van toevoegingen aan het adres in combinatie van een letter en een cijfer. En ook bij het accorderen van een verwijderopdracht, wanneer de hoeveelheid niet volledig was ingevuld, wordt de 'null' foutmelding niet meer getoond. Na de release geeft het LAVS aan welke bron(nen) nog niet volledig is ingevuld.

Releasenotes

Meer informatie over alle aanpassingen en wijzigingen van versie 4.4.1 leest u in de releasenotes (pdf, 781 kB).  De bevestingsmethodes van SMart (pdf, 41 kB) zijn opgenomen in het LAVS.

Historie releases

Wijzigingen per release
Datum Versie Wijzigingen
29-07-2019 Release LAVS 4.4
 • Performance verbeteringen
 • Sneller openen van projecten
 • Opleveren meerder verwijderopdrachten
27-02-2019 Release LAVS 4.3
 • Grootte bestanden van 10 MB naar 20 MB
 • Performance verbeteringen
 • Koppelvlakaanpassingen
06-11-2018 Release LAVS 4.2.2
 • Oplossingen voor foutmeldingen
 • Performance verbeteringen
 • Visuele aanpassingen
07-05-2018 Release LAVS 4.2.1
 • Opgeloste fouten/aanpassingen in bestaande functionaliteit
 • Nieuwe functionaliteit
07-09-2017 Release LAVS 4.1.1b

Opgeloste fouten/aangepaste functionaliteit:

 • Vinkje 'geïdentificeerde bronnen Geen' terugzetten (koppelvlak)
 • Combinatie van asbesthoudend 'ja' en risicoklasse 'n.v.t.' niet meer toe te staan
 • Controle op verplichte velden ingevuld ja/nee
 • Teveel inventarisatierapporten getoond
 • Geen bronnen beschikbaar in verwijderopdracht
 • Performance verbetering tabbladen projecten en bezit overzicht
03-08-2017 Release LAVS 4.1.1a

Opgeloste fouten/aangepaste functionaliteit:

 • Gemeentecode niet bekend bij de startmelding
 • Geen bronnen aanwezig in het tabblad 'verwijderen bronnen'
 • Machtiging kan niet verstrekt worden
 • Foutmelding 'Complex not owned by'
 • Geen locaties in verwijderopdracht
 • Kolommen verdwijnen als gevolg van te lange omschrijving
 • Niet kunnen selecteren van bedrijven in de lijst gemachtigde
 • Upload adressenlijst met lege kolommen leidt tot import fouten
 • Dubbele adressen inlezen in een complex
 • Aanmaken bezit namens andere organisatie
 • Bezit overzicht niet alfabetisch georganiseerd
 • De links op de startpagina van het asbestvolgsysteem werken niet
21-04-2017 Release LAVS 4.1.1
 • Vinkje 'geïdentificeerde bronnen Geen' terug
 • Muteerbaar maken complexnaam
 • Upload adressenlijst; historische gegevens worden overgenomen
 • Upload adressenlijst; bij meer dan 30 adressen time-out
 • Vinkje is weg na toevoegen document
 • Complexadressen uitbreiden
 • Startmeldingen naar iSZW
 • Projecten niet kunnen archiveren
31-03-2017 Release LAVS 4.1
 • Koppeling OLO-LAVS.
 • Aanpassingen in berichten service iSWZ doorsturen door iSZW
 • Accorderen eindmeting
01-03-2017 Release LAVS 4.0.1
 • Validatie vragen iSZW in het opmerkingen veld van de startmelding
 • Inventarisatie Type A en Type B verdwijnen