Versiebeheer LAVS

Rijkswaterstaat heeft op 21 januari 2021 versie 4.7 van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) uitgebracht. Op deze pagina vindt u alle informatie over versie 4.7 en een overzicht van wijzigingen van het LAVS.

Opgeloste foutmeldingen zijn onder andere:

 • Foutmelding bij het maken van een verwijderopdracht wanneer de afvoerlocatie groter was dan 50. Deze foutmelding komt niet meer voor.
 • Foutmelding wanneer er  bij het aanmaken van een complex gebruik gemaakt werd van een activeringscode. Deze foutmelding komt ook niet meer voor.

Invoeren van inventarisatierapporten vanaf nu alleen door inventarisatiebedrijven

Na de verplichtstelling van het gebruik van het LAVS in maart 2017 hadden alle ketenpartners de mogelijkheid hun asbestinventarisatierapporten in het LAVS te plaatsen. Nu, bijna 4 jaar later, moeten alle rapporten in het LAVS zijn ingevoerd. Omdat het LAVS de wet- en regelgeving volgt heeft Rijkswaterstaat besloten deze mogelijkheid alleen open te stellen voor gecertificeerde inventarisatiebedrijven. Ga voor meer informatie naar het volledige nieuwsbericht.

Releasenotes

Meer informatie over alle verbeteringen en wijzigingen van versie 4.7 leest u in de releasenotes (pdf, 191 kB).

Historie releases

Wijzigingen per release
Datum Versie Wijzigingen
1-10-2020 4.6
 • Bij het openen van een bezit en een project met specifieke omstandigheden trad er soms een foutmelding op. Deze melding komt in versie 4.6 niet meer voor.
 • Wanneer een bron tijdens het invoeren niet uniek was, werd er geen foutmelding getoond. In versie 4.6 krijgt u wel een foutmelding.
 • Als u de webbrowser Chrome gebruikt kon u in het volgsysteem problemen ervaren. Zo waren enkele velden niet goed zichtbaar of de velden versprongen. Ook de tabtoets volgde in het scherm ‘bronnen’ niet de goede route. In versie 4.6 van het LAVS is dit probleem verholpen.
 • In het projectoverzicht werd de gebruiker, na het invullen en opslaan van een nieuw project, altijd terug genavigeerd naar de beginpagina van het overzicht. In versie 4.6 blijft de gebruiker op de pagina waarin hij werkt.
- 4.5 De geplande release van versie 4.5 is door technische redenen komen te vervallen. Alle aanpassingen en wijziging van versie 4.5 zijn opgenomen in de release van versie 4.6.
26-11-2019 Release LAVS 4.41
 • Verschillende foutmeldingen opgeheven:
  - bij invoeren toevoeging adres in combinatie van letter en cijfer
  - bij het accorderen van verwijderopdracht wanneer de hoeveelheid niet volledig was ingevuld
29-07-2019 Release LAVS 4.4
 • Performance verbeteringen
 • Sneller openen van projecten
 • Opleveren meerder verwijderopdrachten
27-02-2019 Release LAVS 4.3
 • Grootte bestanden van 10 MB naar 20 MB
 • Performance verbeteringen
 • Koppelvlakaanpassingen
06-11-2018 Release LAVS 4.2.2
 • Oplossingen voor foutmeldingen
 • Performance verbeteringen
 • Visuele aanpassingen
07-05-2018 Release LAVS 4.2.1
 • Opgeloste fouten of aanpassingen in bestaande functionaliteit
 • Nieuwe functionaliteit
07-09-2017 Release LAVS 4.1.1b

Opgeloste fouten of aangepaste functionaliteit:

 • Vinkje 'geïdentificeerde bronnen Geen' terugzetten (koppelvlak)
 • Combinatie van asbesthoudend 'ja' en risicoklasse 'n.v.t.' niet meer toe te staan
 • Controle op verplichte velden ingevuld ja/nee
 • Teveel inventarisatierapporten getoond
 • Geen bronnen beschikbaar in verwijderopdracht
 • Performance verbetering tabbladen projecten en bezit overzicht
03-08-2017 Release LAVS 4.1.1a

Opgeloste fouten/aangepaste functionaliteit:

 • Gemeentecode niet bekend bij de startmelding
 • Geen bronnen aanwezig in het tabblad 'verwijderen bronnen'
 • Machtiging kan niet verstrekt worden
 • Foutmelding 'Complex not owned by'
 • Geen locaties in verwijderopdracht
 • Kolommen verdwijnen als gevolg van te lange omschrijving
 • Niet kunnen selecteren van bedrijven in de lijst gemachtigde
 • Upload adressenlijst met lege kolommen leidt tot import fouten
 • Dubbele adressen inlezen in een complex
 • Aanmaken bezit namens andere organisatie
 • Bezit overzicht niet alfabetisch georganiseerd
 • De links op de startpagina van het asbestvolgsysteem werken niet
21-04-2017 Release LAVS 4.1.1
 • Vinkje 'geïdentificeerde bronnen Geen' terug
 • Muteerbaar maken complexnaam
 • Upload adressenlijst; historische gegevens worden overgenomen
 • Upload adressenlijst; bij meer dan 30 adressen time-out
 • Vinkje is weg na toevoegen document
 • Complexadressen uitbreiden
 • Startmeldingen naar iSZW
 • Projecten niet kunnen archiveren
31-03-2017 Release LAVS 4.1
 • Koppeling OLO-LAVS.
 • Aanpassingen in berichten service iSWZ doorsturen door iSZW
 • Accorderen eindmeting
01-03-2017 Release LAVS 4.0.1
 • Validatie vragen iSZW in het opmerkingen veld van de startmelding
 • Inventarisatie Type A en Type B verdwijnen