Versiebeheer LAVS

Rijkswaterstaat heeft op 25 november 2021 versie 4.10 van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) uitgebracht. Op deze pagina vindt u alle informatie over versie 4.10 en een overzicht van alle wijzingen in voorgaande releases van het LAVS.

In versie 4.10 zijn er voornamelijk technische aanpassingen doorgevoerd op het gebied van de communicatie (koppeling) tussen het LAVS en het Inspectie SZW portaal. Dit met het oog op de gelijktijdige sluiting van het bedrijvenportaal Inspectie SZW voor 2/2A meldingen.

Verdere wijzigingen zijn:

 • Met versie 4.10 is het mogelijk om een bezit aan te maken op basis van perceelgegevens. Deze optie bestond al in het LAVS, maar deze kon niet verwerkt worden door de ISZW koppeling. Met de vernieuwde koppeling is dit wel mogelijk.
 • In versie 4.10 kunt u in een stortopdracht één document toevoegen voor geleidebiljet en stortbon in plaats van een apart document voor een geleidebiljet en een apart document voor een stortbon.
 • Met versie 4.10 is mogelijk om foutief geüploade stortbonnen/geleidebrieven te verwijderen en te vervangen door de juiste.

Al deze wijzigingen vindt u in de Releasenotes (pdf, 110 kB).

Historie releases

Wijzigingen per release
Datum Versie Wijzigingen
29-03-2021 4.9.1
 • In versie 4.9.1 wordt in het projectenscherm in de kolom ‘Datum aangemaakt’ nu ook de tijd getoond waarop een opdracht is aangemaakt.
 • In het tabblad ‘Eindmeting’ wordt bij de vrijgavecertificaten nu ook de datum en tijd getoond van wanneer het document is toegevoegd.
 • Upgrade BAG 2.0 is doorgevoerd.
4.9 Versie 4.8 van het LAVS is komen te vervallen. De aanpassingen en wijziging van deze release zijn opgenomen in versie 4.9.1.
4.8 Versie 4.8 van het LAVS is komen te vervallen. De aanpassingen en wijziging van deze release worden opgenomen in versie 4.10.
21-01-2021 4.7
 • Optie 'Invoer" inventarisatierapport nu alleen beschikbaar voor gecertificeerde inventarisatiebedrijven.
 • Foutmelding bij het maken van een verwijderopdracht wanneer de afvoerlocatie groter was dan 50 (m3). Deze foutmelding komt niet meer voor.
 • Foutmelding wanneer er bij het aanmaken van een complex gebruik gemaakt werd van een activeringscode. Deze foutmelding komt ook niet meer voor.
1-10-2020 4.6
 • Bij het openen van een bezit en een project met specifieke omstandigheden trad er soms een foutmelding op. Deze melding komt in versie 4.6 niet meer voor.
 • Wanneer een bron tijdens het invoeren niet uniek was, werd er geen foutmelding getoond. In versie 4.6 krijgt u wel een foutmelding.
 • Als u de webbrowser Chrome gebruikt, kon u in het volgsysteem problemen ervaren. Zo waren enkele velden niet goed zichtbaar of de velden versprongen. Ook de tabtoets volgde in het scherm ‘bronnen’ niet de goede route. In versie 4.6 van het LAVS is dit probleem verholpen.
 • In het projectoverzicht werd de gebruiker, na het invullen en opslaan van een nieuw project, altijd terug genavigeerd naar de beginpagina van het overzicht. In versie 4.6 blijft de gebruiker op de pagina waarin hij werkt.
- 4.5 De geplande release van versie 4.5 is door technische redenen komen te vervallen. Alle aanpassingen en wijziging van versie 4.5 zijn opgenomen in de release van versie 4.6.
26-11-2019 Release LAVS 4.41
 • Verschillende foutmeldingen opgeheven:
  - bij invoeren toevoeging adres in combinatie van letter en cijfer
  - bij het accorderen van verwijderopdracht wanneer de hoeveelheid niet volledig was ingevuld
29-07-2019 Release LAVS 4.4
 • performanceverbeteringen
 • sneller openen van projecten
 • opleveren meerder verwijderopdrachten
27-02-2019 Release LAVS 4.3
 • grootte bestanden van 10 MB naar 20 MB
 • performanceverbeteringen
 • koppelvlakaanpassingen
06-11-2018 Release LAVS 4.2.2
 • oplossingen voor foutmeldingen
 • performanceverbeteringen
 • visuele aanpassingen
07-05-2018 Release LAVS 4.2.1
 • opgeloste fouten of aanpassingen in bestaande functionaliteit
 • nieuwe functionaliteit
07-09-2017 Release LAVS 4.1.1b

Opgeloste fouten of aangepaste functionaliteit:

 • Vinkje 'geïdentificeerde bronnen Geen' terugzetten (koppelvlak).
 • Combinatie van asbesthoudend 'ja' en risicoklasse 'n.v.t.' niet meer toe te staan.
 • Controle op verplichte velden ingevuld ja/nee.
 • Teveel inventarisatierapporten getoond.
 • Geen bronnen beschikbaar in verwijderopdracht.
 • Performanceverbetering tabbladen projecten en bezit overzicht.
03-08-2017 Release LAVS 4.1.1a

Opgeloste fouten/aangepaste functionaliteit:

 • Gemeentecode niet bekend bij de startmelding.
 • Geen bronnen aanwezig in het tabblad 'verwijderen bronnen'.
 • Machtiging kan niet verstrekt worden.
 • Foutmelding 'Complex not owned by'.
 • Geen locaties in verwijderopdracht.
 • Kolommen verdwijnen als gevolg van te lange omschrijving.
 • Niet kunnen selecteren van bedrijven in de lijst gemachtigde.
 • Upload adressenlijst met lege kolommen leidt tot import fouten.
 • Dubbele adressen inlezen in een complex.
 • Aanmaken bezit namens andere organisatie.
 • Bezit overzicht niet alfabetisch georganiseerd.
 • De links op de startpagina van het asbestvolgsysteem werken niet.
21-04-2017 Release LAVS 4.1.1
 • vinkje 'geïdentificeerde bronnen Geen' terug
 • muteerbaar maken complexnaam
 • upload adressenlijst; historische gegevens worden overgenomen
 • upload adressenlijst; bij meer dan 30 adressen time-out
 • vinkje is weg na toevoegen document
 • complexadressen uitbreiden
 • startmeldingen naar iSZW
 • projecten niet kunnen archiveren
31-03-2017 Release LAVS 4.1
 • koppeling OLO-LAVS.
 • aanpassingen in berichtenservice iSWZ doorsturen door iSZW
 • accorderen eindmeting
01-03-2017 Release LAVS 4.0.1
 • validatie vragen iSZW in het opmerkingenveld van de startmelding.
 • inventarisatie Type A en Type B verdwijnen.