Regelgeving

Het gebruik van het LAVS is verplicht wanneer men in aanmerking wil komen voor de subsidieregeling die bestaat voor de verwijdering van asbestdaken.

Voor overige verwijderingen is het gebruik van het LAVS door de gecertificeerde partijen in de asbestketen per 1 maart 2017 verplicht.

De nieuwe certificatieschema's zijn in de Staatscourant van 30 november 2016 gepubliceerd.

Het LAVS maakt het voor gebruikers makkelijker om de wettelijke procedures te doorlopen en helpt de keten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en regels omdat aan- en afmelden naar bevoegde instanties automatisch gaat.